teambuilding-met-disc

Teambuilding met DISC geeft verrassende resultaten

Wil je aan teambuilding met DISC doen om de samenwerking nog beter te laten verlopen? Teambuilding met DISC geeft een team gezamenlijke taal en werkvormen om met elkaar in gesprek te raken. Kwaliteiten en valkuilen worden inzichtelijk van zowel het team als de individuele teamleden. Door zelfkennis en kennis over elkaar ontstaat er meer begrip en vertrouwen. Dat is de basis voor een goede samenwerking. In deze blog lees je over het bouwen van effectieve teams, conflicterende stijlen, het DISC teamprofiel en hoe je doorpakt met acties en afspraken.

Wat is DISC ook al weer?

DISC beschrijft vier communicatie- en gedrags-voorkeursstijlen: Daadkracht (rood), Interactief (geel), Stabiel (groen) en Consciëntieus (blauw). Onze voorkeursstijl kan een combinatie zijn van verschillende stijlen. Onze voorkeursstijl bepaalt voor een groot deel ons gedrag maar ook waardoor we gemotiveerd worden. Dankzij een DISC analyse ben je beter in staat je gedrag en communicatie aan te passen aan een ander, bijvoorbeeld je collega. Hierdoor kun je effectiever samenwerken. Wij geloven dat iedereen met elkaar kan samenwerken. Een voorwaarde is wel dat je elkaar wilt begrijpen en energie wilt steken in de samenwerking.

Meer info over onze DISC trainingen 1 op 1 DISC sessie DISC training met team

Conflicterende stijlen en samenwerken

De tegenovergestelde stijlen: D en S, I en C, kunnen conflicteren. Dat heeft te maken met verschil in tempo en taakgericht versus mensgericht. Iemand met een D-voorkeursstijl wil graag snel en is taakgericht. Hierdoor kan hij of zij voor de troepen uitlopen en beslissingen maken zonder anderen hierin mee te nemen. Iemand met een S-voorkeursstijl heeft de voorkeur voor een rustig tempo en werkt graag samen. Bij het maken van een besluit vindt hij of zij het belangrijk dat iedereen gehoord is. Situaties benaderen mensen met een andere voorkeursstijl dus anders, waardoor conflicten kunnen ontstaan.

Door teambuilding met DISC, leren teamleden de kwaliteiten van elkaar kennen en daardoor ook waarderen. Teams zijn na een teambuildingsdag met DISC beter in staat om elkaars kwaliteiten te benutten. Ook de communicatie onderling verbetert wanneer duidelijk is wat de behoefte is in de samenwerking van ieder teamlid.

Ook leuk: doe een snelle disc test en weet jouw profiel in twee minuten

Effectieve teams bouwen met DISC

Voor het succes van de organisatie is het belangrijk effectieve teams te bouwen in de organisatie. Hoe bouw je een effectief team en hoe kan DISC daarbij helpen?

Om het fundament te leggen van een effectief team is het ten eerste belangrijk om een heldere purpose te definiëren. Werken vanuit de bedoeling motiveert een team om echt met elkaar samen te werken. Anders ontstaan er eilandjes. Een heldere purpose geeft ook kaders en richting aan alles wat het team doet. Ten tweede is het belangrijk dat duidelijk is wie welke verantwoordelijkheid heeft. Om de rollen binnen het team goed te verdelen helpt het om inzicht te krijgen in elkaars kwaliteiten. Ten derde is een goede teamdynamiek essentieel waarbij medewerkers het beste uit zichzelf en anderen kunnen halen. Diversiteit in een team is effectief wanneer er voldoende vertrouwen is zodat iedereen zich durft uit te spreken. Vertrouwen bouw je door elkaar beter te leren kennen. Teambuilding met DISC kan daar flink bij helpen.

Ook kun je DISC gebruiken om een team samen te stellen.

DISC teamprofiel

Je kunt de kwaliteiten en valkuilen van het team in kaart brengen met behulp van het DISC teamwiel. De resultaten van de DISC analyse van de teamleden worden in het teamwiel gezet. Samen analyseer je het teamwiel om tot inzicht te komen. Wat zijn onze kwaliteiten? Hoe wordt er gecommuniceerd? Op welke manier wordt er samengewerkt? Welke potentie heeft het team? Wat zijn valkuilen? Hoe zit iedereen in zijn of haar rol?

zelforganisatie teamcanvas
Klik op de afbeelding op een A0 versie te downloaden in hoge kwaliteit

Doorpakken met acties en afspraken

Tijdens het gesprek is het effectief om meteen afspraken en acties vast te stellen m.b.t. de samenwerking. Het Zelforganisatie Canvas helpt om deze acties en werkafspraken te borgen. Daarnaast biedt het canvas handvatten om de basis te leggen voor een effectief team. Denk aan de purpose, gezamenlijke waarden, doelen en specifieke rollen binnen het team.

Meer info over onze DISC trainingen 1 op 1 DISC sessie DISC training met team

10 Resultaten na een teambuilding met DISC

  1. Kennen deelnemers hun voorkeursgedrag en communicatie;
  2. Voelen deelnemers zich zeker over hun eigen voorkeursstijl;
  3. Beschikken deelnemers over onmisbare kennis van gedrag- en communicatiepatronen van zichzelf en anderen waardoor nog beter samengewerkt kan worden;
  4. Met de opgedane inzichten kunnen deelnemers hun gedrag en communicatie beter afstemmen met klanten en collega’s;
  5. Waarderen deelnemers verschillen in gedrags- en communicatiestijlen;
  6. Diversiteit binnen teams wordt omgezet naar betere resultaten;
  7. Zijn deelnemers beter in staat conflicten om te buigen naar constructieve conflicten die resulteren in betere teamprestaties;
  8. Weten deelnemers welke type mensen op welke plek gaan floreren;
  9. Heeft het team inzicht in zijn kwaliteiten en valkuilen;
  10. Zijn deelnemers in staat gedrag te voorspellen en een inschatting te maken hoe mensen reageren op veranderingsprocessen.

Bij de Zelforganisatie Fabriek zijn we gespecialiseerd in het verbeteren van samenwerking binnen teams. Volg onze geaccrediteerde DISC training en breng de samenwerking in jouw team naar een volgende stap. Behoefte om eerst even contact te hebben? Je kunt ons bereiken op 020 – 2442 838 of info@zelforganisatiefabriek.nl.