Vanuit gelijkwaardigheid
naar meer resultaat.

Bij de Zelforganisatie Fabriek geloven we dat je meer bereikt als je werkt vanuit gelijkwaardigheid. We geloven in het aanboren van intrinsieke motivatie door iedereen op zijn of haar manier te betrekken en echt contact te maken.

 

We weten dat er niet één model is waarmee je alles oplost, en dat veranderen stap voor stap gaat.

 

Daarom bieden wij modulaire coachingstrajecten op maat aan. Iedere module is erop gericht het zelforganiserend vermogen van een team te vergroten.

 

Zo coachen wij.

Onze coaches geven richting aan teams, zorgen voor voortgang, interveniëren en reflecteren zonder onderdeel te worden van de teams. Met onze coachingsaanpak bieden wij teams structuur om zich stap voor stap te ontwikkelen naar de gewenste resultaten.

1.

zelforganisatie coaching nulmeting_05

Met een 0-meting bepalen we waar het team staat. Zo hebben we een startpunt van waaruit we kunnen verbeteren.

2.

zelforganisatie coach plan van aanpak_05

Samen met het team bepalen we de stip op de horizon en maken een plan van aanpak waarmee we het zelforganiserend vermogen vergroten.

3.

zelforganisatie coaching en borging_05

We starten met coaching. Onder andere onderstaande modules zijn in te zetten bij de coaching. Nieuwe werkwijzen worden geborgd.

Coachingsmodules

Teamcanvas icoon coachingspagina

Samen een startpunt bepalen

 • Met zelf ontwikkeld teamcanvas
 • Het fundament voor verbetering
 • Aan de slag met grote A0-poster
 • Zelf bepalen wat er beter kan
zelforganisatie coaching teamontwikkeling

Kaders & rollen ontwerpen

 • De speelruimte van het team
 • Samen ontwerpen rollen en taken
 • Duidelijke verantwoordelijkheden
 • Heldere kaders vanuit management
Transparantie

Transparant werken & gezamenlijke doelen

 • Optimale overlegstructuur bepalen
 • Werkvoorraad transparant maken
 • Korte- en langetermijndoelen
 • Verhoogt output en impact
wat is talent

Patronen in de samenwerking

 • Inzicht in jezelf en elkaar met DISC
 • Persoonlijk leiderschap tonen
 • Krachten-analyse op teamniveau
 • Diversiteit productief maken
belangrijke randvoorwaarde voor zelfsturing en zelforganisatie

Feedback & feedforward

 • Leer als team continu verbeteren
 • Oefen met onze feedback game
 • Definieer feedbackmomenten
 • Betere gesprekken met klanten
78

Effectief overleggen & besluiten

 • Oefen met effectief overleggen
 • Omgaan met verschillende stijlen
 • Afspraken over besluitvorming
 • Realiseer meer gedragen besluiten

Vrijblijvend contact met één van onze coaches?

 

We zijn te bereiken via 020 – 2442 838 of via onderstaand formulier.

Sluit Menu