Ofman kernkwadranten

Ofman Kernkwadranten: Jouw Kernkwaliteiten & Voorbeelden

Rond het jaar 2000 zijn de Ofman kernkwadranten bedacht door Daniel Ofman. Kernkwadranten geven inzicht in jouw kwaliteiten en ergernissen. Dit middel is buitengewoon effectief als je de samenwerking binnen jouw team wilt verbeteren of als je jezelf beter wilt leren begrijpen. Het kennen van jouw kernkwadranten draagt bij aan het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap is de kunst om de regie te nemen over je eigen leven.

ofman kernkwadranten voorbeeld 2

Wat zijn de kernkwadranten van Ofman?

Met kernkwadranten van Ofman breng je logica aan in jouw kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen, en allergieën. Deze aspecten van bovenstaand model worden nu om beurten uitgebreider besproken:

  • Kernkwaliteiten: kernkwaliteiten zijn volgens Ofman jouw kerneigenschappen. Ze komen dus echt vanuit jouw kern en zijn daarmee meer nature dan nurture (oftewel: aangeboren). Je kernkwaliteiten staan waarschijnlijk dicht bij jouw waarden en talenten. Voorbeelden van kernkwaliteiten zijn: stabiel, betrokken, geduldig, of daadkrachtig. Een uitgebreide lijst van kernkwaliteiten vind je aan het eind van dit artikel. 
  • Als iemand doorschiet in zijn of haar kernkwaliteit dan stap je in je eigen valkuil. Als we bovenstaande voorbeelden aanhouden dan is de valkuil van de kwaliteit stabiliteit traagheid, en betrokkenheid kan leiden tot de valkuil bemoeizucht, en geduld kan doorschieten in passiviteit. Het is van belang om in te zien dat deze valkuilen voortkomen uit iets dat je goed kunt, maar op dat moment even té veel inzet (zodat je je eigenwaarde en zelfrespect behoudt). Je valkuilen worden meestal ook blootgelegd door onze eerlijke medemens. Wat zeggen anderen vaak over je? “jij bent altijd zo [valkuil]!”
  • De uitdaging is het tegenovergestelde van een valkuil. Zo krijg je stabiliteit (kwaliteit) -> traagheid (valkuil) -> experimenteel (uitdaging). Gedragingen die voor jou onder uitdagingen vallen zijn goede aanvullingen binnen het team waarin jij werkt. Iemand die zeer stabiel is wordt dus goed aangevuld door iemand die experimenteel is. Je kunt werken aan je valkuil door aan de slag te gaan met je uitdaging (in dit geval: passiviteit voorkomen door experimenteel te zijn).
  • Tenslotte is er nog de allergie. Net zoals een kernkwaliteit kan doorschieten in een valkuil, kan een uitdaging doorschieten in een allergie. Om op het voorbeeld voort te borduren krijg je stabiliteit (kwaliteit) -> traagheid (valkuil) -> experimenteel (uitdaging) -> onbezonnen (allergie). Iemand die onbezonnen te werk gaat zal iemand die stabiel als kernkwaliteit heeft dus irriteren. Zo iemand ‘zit in de allergie’.

 

Samenwerken binnen jouw team

Vraagstukken waar we binnen organisaties aan werken worden steeds ingewikkelder en complexer. Het is daarom steeds vaker noodzakelijk om samen te werken met verschillende disciplines. En samenwerken kan lastig zijn. Dankzij de Ofman kernkwadranten kun je inzicht krijgen in jezelf, samenwerkingen die je aangaat, en kun je bewuster teamleden kiezen die bij jou passen. Als je teamleden hebt gekozen die bij jou passen kun je gaan nadenken over hoe je de samenwerking nog verder kunt verbeteren. Dankzij een aantal handige stappen kun je door middel van het geven van feedback de prestaties en samenwerking verbeteren. 

 

 

Over Daniel Ofman

Daniel Ofman is een management consultant en onderzoeker die in 1973 aan de TU Eindhoven afstudeerde als bedrijfskundige. Daniel Ofman heeft diverse ondernemingen opgericht in de adviessector. Bovendien heeft hij enige tijd in het buitenland gewerkt. Het kernkwadranten model ontwikkelde hij rond het jaar 2000. Daniel Ofman publiceerde enkele succesvolle boeken waaronder Bezieling en kwaliteit in organisaties. Momenteel traint en coacht hij voornamelijk mensen die op management niveau werkzaam zijn.

Ofman kernkwadranten oefening

In deze oefening maak jij enkele belangrijke kernkwadranten voor jezelf. Het doel is om meer balans te brengen in (1) jezelf en (2) de samenwerking met jouw teamleden. Je kunt een kernkwadrant vanaf ieder punt starten. Je kunt je dus net zo goed bij je allergie beginnen als je daar makkelijker antwoord op kunt geven.

Denk na over het volgende:

  • Kernkwaliteit: Welke 2 eigenschappen horen écht bij mij? (kijk zo nodig in onderstaande lijst met kernkwaliteiten)
  • Valkuil: Welk verwijt krijg ik wel eens? Hoe ervaren mensen mij als ik gestresst ben?
  • Uitdaging: Op welke eigenschap van anderen ben ik stiekem jaloers?
  • Allergie: Welk gedrag van andere irriteert me mateloos?

Onderzoek nu of je bijpassende eigenschappen hebt opgeschreven. Het kan goed zijn dat je antwoorden te combineren zijn binnen één of twee kernkwadranten. Is dat niet zo? Probeer maximaal 3 kernkwadranten uit te werken voor jezelf.

Plot vervolgens jouw teamleden in jouw kernkwadranten. Geeft dit inzicht?

Uiteindelijk wil je de samenwerking verbeteren en zelf meer in balans zijn. Hiervoor zul je aandacht moeten geven aan jouw uitdagingen. Van wie kun je leren? Wat kun je leren? Wanneer ga je dat doen? Hoe merk je of dit gelukt is?

 

Uitgebreide lijst kernkwaliteiten

Onderstaande lijst met kernkwadranten kan als inspiratie dienen. We claimen in geen geval dat deze lijst compleet is en laat je fantasie de vrije loop bij bovenstaande oefening. We hebben deze lijst overgenomen van werkxyz.nl.

KERNKWALITEIT VALKUIL ALLERGIE UITDAGING
service-gericht grenzeloos hard en star grens stellen
consensus-gericht egocentrisch dwang gezagsgetrouw
optimistisch naïef pessimisme alert
beheerst onpersoonlijk onbereikbaar empatisch
stabiel traag onbezonnen experimenteel
efficiënt statisch chaotisch creatief
empathisch sentimenteel afstandelijk beschouwend
betrokken dwepend onverschillig beschouwend
realistisch cynisch zweverig idealistisch
profilerend arrogant onzichtbaar bescheiden
gedisciplineerd dwang-neurotisch ongedisciplineerd los laten
innovatief zwevend statischenstar efficiënt
kritisch rebels ja-knikken respectvol
flexibel wispelturig star ordenend
daadkrachtig drammerig passief geduldig
geduldig passief drammerig daadkrachtig
beschouwend afstandelijk sentimenteel empatisch
zelfverzekerd arrogant middelmatig bescheiden
bescheiden onzichtbaar arrogant profilerend
autonoom dwars onderdanig meegaand
besluitvaardig forcerend besluiteloos ontvankelijk
ingetogen passief opdringerig initiatiefrijk
rust(ig) afwachtend opdringerig initiatiefrijk
gezagsgetrouw ja-knikken anarchistisch concensus
volgzaam onderdanig eigengereid initiatiefrijk
gehoorzaam slaafs eigenzinnig autonoom
loyaal gezag onderdanig ongehoorzaam kritisch
behulpzaam bemoeizuchtig onverschillig los laten
toegewijd fanatiek laisser-faire hulpvaardig
relativerend onzichtbaar opgeblazen overtuigd
overtuigd fanatiek meningloos relativerend
moed(ig) roekeloos aarzelend bedachtzaam
bedachtzaam beducht roekeloos moedig
meegaand onzichtbaar eigengereid autonoom
wederkerig gelijkvormig eenzijdig fair
idealistisch zweverig cynisch realistisch
harmonisch toedekken conflict direct
gestructureerd bureaucratisch inconsistent aanpassing
ordenend star wispelturig flexibel
rationeel afstandelijk willekeur betrokken
betrouwbaar saai arbitrair innovatief

 

Bij de Zelforganisatie Fabriek leer jij persoonlijk leiderschap ontwikkelen a.d.h.v. onder andere jouw kernkwaliteiten. Zo worden jij en jouw team beter. Doe mee aan onze persoonlijk leiderschap training en ervaar de voordelen zelf. Behoefte om eerst even contact te hebben? Je kunt ons bereiken op 020 – 2442 838 of info@zelforganisatiefabriek.nl.

Bron:

  • Ofman, D. (2001). Core qualities: A gateway to human resources. Schiedam: Scriptum.