persoonlijk leiderschap

Persoonlijk Leiderschap: wat is persoonlijk leiderschap?

In dit blog ga ik in op de vraag ‘wat is persoonlijk leiderschap’. Om deze vraag te beantwoorden zal ik beginnen met een definitie voor persoonlijk leiderschap en daarna uitleggen hoe je zelf regie neemt over je leven met het Persoonlijk Leiderschap template

Definitie voor persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap gaat over regie nemen over jouw eigen leven. Door te onderzoeken wat je waarden en talenten zijn kun je doelen kiezen die bij jou passen. Zo kun je zowel zakelijk als privé bewuste keuzes maken zodat je een gelukkiger leven zal leiden. Zo werken hart, hoofd, en handen optimaal samen.

persoonlijk leiderschap template
Download dit template onder aan deze pagina

Regie nemen over jouw leven met het Persoonlijk Leiderschap template

Richten

Om regie te nemen over je leven en dus persoonlijk leiderschap te vertonen zul je eerst jezelf moeten onderzoeken. Je onderzoekt jezelf zodat je de juiste richting kunt geven aan jouw leven. In het persoonlijk leiderschap template noemen we dit ‘richten‘. We zullen nu de verschillende elementen van het ‘richten’ beschrijven.

1. Richting geven met jouw waarden

Jouw waarden zijn jouw fundamentele overtuigingen of idealen. Het is de kern van wat jij nastreeft en hetgeen van waaruit jouw gedrag vorm krijgt. Waarden definieer je meestal in enkele woorden als toewijdingeerlijkheid, of zorgzaamheid.

Het is voor het vertonen van persoonlijk leiderschap van belang dat je jouw waarden kent. Want wie zijn waarden kent zal gemakkelijker zichzelf zijn en zich niet laten leiden door dingen die anderen belangrijk vinden. Het kennen van je waarden geeft je bovendien zelfvertrouwen en meer eigenwaarde en zelfrespect. Het zorgt er tenslotte voor dat je jezelf in een omgeving kunt plaatsen die goed bij je past, oftewel een omgeving die aansluit op jouw waarden.

Om persoonlijk leiderschap te laten zien is het dus van belang om te weten wat jouw waarden zijn. De 10 meestvoorkomende waarden wereldwijd zijn: vrijheid, eerlijkheid, respect, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, vrede, vriendelijkheid, liefde, en veiligheid.

Ontdekken wat jouw waarden zijn? De doe oefening in de blog ‘wat zijn mijn waarden’

2. Richting geven met jouw talenten

Talent is een natuurlijk vermogen om iets goed te doen. Een talent is dus aangeboren, het is je gegeven. Iedereen heeft een unieke combinatie aan talenten. Los van een natuurlijke aanleg kan een talent natuurlijk in meer of mindere mate ontwikkeld zijn.

Als je je talenten inzet zul je je energiek voelen, tevreden, en kom je in een ‘flow’. Zorg er dus voor dat jij weet wat jouw talenten zijn en zorg dat je ze zo veel mogelijk inzet. Het is aangetoond dat het doorontwikkelen van talenten of sterke punten veel meer oplevert dan het verbeteren van zwakke punten. Bovendien levert het veel meer plezier op om bezig te zijn met iets wat je goed kunt. Zo maak ik zelf sinds kort gebruik van mijn aanleg voor programmeren in R en daar krijg ik veel voldoening uit.

Ontdekken wat jouw talenten zijn? De doe oefening in de blog ‘wat zijn mijn talenten’ en ontdek jouw sterke punten

3. Richting geven met jouw doelen en purpose

Als je weet wat jouw talenten en waarden zijn dan kun je doelen stellen die daar bij passen. Het stellen van doelen die dicht bij je liggen is een belangrijk onderdeel van persoonlijk leiderschap. Jouw persoonlijke purpose kun je zien als jouw hoofddoel, hetgeen waartoe jij op aarde bent.

Bijvoorbeeld: “ik, [naam], zet mijzelf in voor verduurzaming van de aarde zodat we nog lang op deze planeet kunnen leven.”

Dit hoofddoel moet in lijn zijn met jouw waarden en talenten, want dan zul je het meest effectief zijn en er het gelukkigst van worden. Je kunt vervolgens de persoonlijke purpose opsplitsen in kortere termijn doelen.

Jouw persoonlijke purpose werd door Covey lang geleden het personal mission statement genoemd.

Bekijk deze 6 oefeningen om aan de slag te gaan met persoonlijk leiderschap ook eens

Inrichten

Als je jouw persoonlijke richting hebt gedefinieerd gaan we over op het vormgeven van jouw leven, oftewel ‘inrichten‘ in het persoonlijk leiderschap template.

1. Inrichten door na te denken over wat al goed gaat

Als je de bovenste laag van het persoonlijk leiderschap template hebt ingevuld en dus klaar bent met richting geven, ga je nadenken over of wat je nu doet past bij wie je wilt zijn. Schrijf bijvoorbeeld eens alles wat je doet in de afgelopen maand op. Zo krijg je een beeld van waar jouw tijd heengaat (werk & privé). De activiteiten die passen bij je doelen en purpose moet je sowieso voortzetten en er misschien wel meer tijd aan besteden. 

2. Inrichten door na te denken wat nu niet goed gaat

Je kunt tevens nagaan welke activiteiten in werk en privé juist niet bijdragen aan jouw persoonlijke doelen en purpose. Stop met taken die veel tijd kosten en weinig of niets bijdragen aan wie jij wilt zijn. Dit kunnen lastige keuzes zijn, maar je zult zelf actie moeten ondernemen als je je eigen leven wilt leiden.

3. Inrichten door acties te bepalen

Schrijf acties op die je gaat ondernemen aan de rechter onderkant van het persoonlijk leiderschap template. Maak de acties concreet en klein. Hang er tevens een deadline aan zodat je jezelf scherp kunt houden op de resultaten. Het is tevens belangrijk om voor jezelf na te gaan hoe jij leert. Als je weet hoe je leert wordt het makkelijker om verandering in je leven in te bedden.

 

Bij de Zelforganisatie Fabriek leer jij persoonlijk leiderschap ontwikkelen. Zo worden jij en jouw bedrijf gelukkig. Doe mee aan onze persoonlijk leiderschap training en ervaar de voordelen zelf. Behoefte om eerst even contact te hebben? Je kunt ons bereiken op 020 – 2442 838 of info@zelforganisatiefabriek.nl.